streda 28. mája 2014

Na návšteve

Myšlienky
Čiernejšie ako samotný plameň
Vzplanú o chvíľu zas
Nemám kam ujsť
A potichu chcem vrátiť čas
Zamedziť vdychu života do mojich útrob
Zamedziť zmenám v ročných obdobiach
Zamedziť falošnosti úsmevom úprimným

Pozerajúc na svetlo
Ktoré nevidieť
Asi má dovolenku, pošlite mu správu
Že už neprídem nech na mňa nečaká
Dnes ostal som opäť na návšteve
V temnom smútku

2 komentáre: